Filmografia

Jacques Léonard, El payo Chac, dirigit per Yago Léonard i produït per Curt Ficcions Curt Produccions  (2011)

Jacques Léonard, que ni gitano ni payo, dirigit per Juan Parrilla i produït per Manuela Brioa (2019)